Dlatego coaching nie będzie lekiem na rozwiązanie każdego problemu.

Dlatego coaching nie będzie lekiem na rozwiązanie każdego problemu.

Coaching jest ostatnio niezwykle chętnie używanym w wielu kręgach stwierdzeniem. Tak naprawdę będzie to wsparcie innych osób w tym, aby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty umiejętności i możliwości. Coaching wiąże się nierozerwalnie z postacią trenera, którego rolą jest wsparcie swojego podopiecznego w zdobyciu celów, które zostaną wyznaczone.

Przez minione lata dookoła coachingu pojawiły się liczne mity, jakie wynikają z różnych powodów. Część osób widzi w tym lekarstwo na swoje problemy w osobistym i zawodowym życiu, z kolei inni kierują się modą, nie do końca mając świadomość, na czym polega coaching. W rezultacie doprowadzić to wszystko może do nierealnych oczekiwań, a w efekcie gorzkich rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi twierdzenie, że skoro zatrudniło się już coacha, to doprowadzi on do pożądanych zmian bez jakiegokolwiek wysiłku jeśli chodzi o zaangażowanie podopiecznego. A w rzeczywistości sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach ma być osobą, która wskazuje cel i motywuje do działania, lecz całą pracę i tak musi zrobić konkretna osoba.

Kolejnym problemem jest postawa, że sama obecność coacha, osobowość i doświadczenie jego osoby dadzą bardzo szybko efekty, niejednokrotnie tego typu stwierdzenie będzie się słyszało od kolegów albo przełożonych. A z reguły po kilku sesjach wychodzi, że zmiany wymagają mimo wszystko sporej determinacji i pracy własnej, i bardzo szybko będzie się pojawiało zniechęcenie i rozczarowanie.

Oczywiście nie jest tak, że coaching ma same wady i do niczego się nie nadaje, ponieważ tak czy inaczej będzie to technika charakteryzująca się naprawdę sporą skutecznością i efektywnością. Będzie jednak wymagać odpowiedniego podejścia już od samego początku, problemy biorą się bowiem przeważnie z całkowitego niezrozumienia tego, na czym ma się opierać praca z coachem.

Jeżeli ktoś decyduje się świadomie na jakiekolwiek zmiany w życiu, które prowadzi i ma motywację, aby to zrobić, to dobry coach bardzo mu może w tym pomóc. W pierwszej kolejności może on wskazywać ścieżkę, jaką warto podążać, żeby zamierzone zmiany rzeczywiście poszły w dobrym kierunku.