Środki Unijne na szkolenia menedżerskie

Środki Unijne na szkolenia menedżerskie

Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Zachodniopomorski Program Regionalny” na trzy Certyfikowane Konferencje Z Przywództwa wg. Blancharda subwencję uzskały poniższe projekty:

 • Projekt Szkolenia Grafików Komputerowych w spółce Cersa
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
 • „sporządzenie i uruchomienie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem”
 • „umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom północnej części województwa śląskiego”
 • nowoczesna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej
 • opracowanie (pozyskanie usługi) harmonogramu rozwoju importu dla firmy MOL Sp. z o.o.
 • sporządzenie koncepcji intensyfikacji eksportu technologii/urządzeń/preparatów dla usuwania uciążliwości zapachowych na rynki Europy środkowo-wschodniej.
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych metodyki wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i implementacja międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • sporządzenie i uruchomienie wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • sporządzenie modernizacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie strategii intensyfikacji importu firmy InteliWISE S.A.
 • opracowanie, uruchomienie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • przygotowanie Rinf Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych poprzez profesjonalne doradztwo.
 • reorganizacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie modernizacyjnej procedury i oferowanie nowych usług
 • proces mControlling mobilne narzędzie zarządzania finansami szpitala
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • utworzenie centrum usług nowoczesnych świadczącego kompleksowe usługi na rzecz Grupy
 • wdrożenie nowoczesnego programu elektronicznej wymiany danych typu business to business C+B2B
 • implementacja harmonogramu rozwoju importu w spółce Nautiner Yachts sp. z o.o.
 • wdrożenie planu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • implementacja nowoczesnego technologicznie rozwiązania informatycznego w Bookland.net w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych
 • zbudowanie nowoczesnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl
 • zbudowanie interaktywnej platformy łączącej zmoderowaną bazę danych o zawodnikach sportowych i aplikacje Web 2.0
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do zaawansowanej analizy rejestrów dla MSP
 • wypracowanie mobilnego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie menedżerów