Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr CLW/92 5 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Programu Społecznego

Porządek debata w czasie konferencji zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Integracyjne
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Działalność detektywistyczna
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świebodziński oraz działdowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląska Fabryka Kabli S.A., Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A., Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX SANOK” Sp. z o.o., Bo-Wa FHU Bogusław Waluś, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brodnicy , AM-TEL Spółka Cywilna , Barbara Adamus INSIDE, EURO-LIGHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, HERMES POLSKA , Nowy Styl , ProHumaNature Sp. z o.o. , Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles – Robert Andre, JT MEBEL Sp. z o.o., MAR-KOM , Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.