Gry z zarządzania – hipotezy do pracy dyplomowej

Gry z zarządzania – hipotezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Andragogika i Symulacje Eksperymentalne akceptuje się następujące książki do pracy dyplomowej:

  • symulacja komunikacyjna – „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego” oraz „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego”
  • zabawa zespołowa : „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim” i „Pieśń maryjna jej funkcje”
  • symulacja komunikacyjna : „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy” i Inżynierskie Symulacje i „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej”
  • symulacja menedżerska – „Hiszpania z punktu widzenia jej mieszkańców przed i po dyktaturze gen. Franco. Artystyczne przybliźenie” i „Komunikacja rocznego dziecka”
  • symulacja językowa : „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej” oraz „Problem aborcji w Polsce”
  • gra strategiczna – „Kreowanie wizerunku firmy z zastosowaniem działań public relations, marketingu i reklamy” oraz „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza”
  • symulacja edukacyjna : „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia” oraz „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • symulacja językowa – „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ” oraz „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie pierwszych czasopism kobiecych”
  • gra lingwistyczna : „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku” i „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie”