Warsztaty team building – nagrodzeni słuchacze

Warsztaty team building – nagrodzeni słuchacze


Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń doceniając dziękujemy (i dodatkowo przyznajemy wymienione poniżej upominki) za włożony wysiłek na rozwiązanie testu badawczego, który przesłali Państwu nasi wykładowcy Łukasz Krawczyk, Wacław Labus, Ciechosław Klimczok i Florencjusz Wajs w projekcie Sudeckie Inscenizacyjne Projekty Integracyjne i Team Building

  • Cecylian Makowski, Lekarz weterynarii, Szulborze Wielkie, zapraszamy gratisowo na panel dyskusyjny „Coaching – kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli coacha w firmie” lub zabawę i grę integracyjną i publikację „filozofia praktyczna w sporcie”
  • Ireneusz Klimek, Kostiumograf, Baranów, wygrywa bilet na kurs dofinansowany „ promocja i marketing czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej ” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a także książkę „Biblioteka w otoczeniu społecznym”
  • Michał Lebioda, Kurier, Osieck, zdobywa wejściówkę na kurs dofinansowany „kierowanie przez cele” lub zabawę i grę integracyjną a także wydawnictwo „Wycena i kierowanie wartością przedsiębiorstwa”
  • Jonatan Wołk-Lewanowicz, Ratownik wodny, Mały Płock, zapraszamy gratisowo na trening „kierowanie ludźmi w zmianie” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i książkę „Pismo i książka w systemie L. Braille’a w Polsce”
  • Edmund Michnik, Inżynier geotechnik, Knurów, przyznajemy rabat na program e-learning „ zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego – kierowanie buforami i dynamiką harmonogramów” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo wydawnictwo „Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość”
  • Ryszard Kawka, Funkcjonariusz inspekcji celnej, Brody, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „zarządzanie przez cele (MBO – management by objectives) ” lub zabawę i grę integracyjną oraz wydawnictwo „Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich”
  • Jerzy Kotecki, Administrator danych osobowych, Dąbrowice, zdobywa wejściówkę na szkolenie „Efektywność managerska – mocne strony szefa w zarządzaniu ludźmi” lub trening z pracy zespołowej i wydawnictwo „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych”