Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej ilości dni będzie je płacił firma, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie zainicjować właściwe działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje powiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną bardziej poważnych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy niejednokrotnie nie mają nawet świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Efekty tego typu sytuacji będą się także odbijać na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.