Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu jest dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla całości gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ilość ludzi nie mających stałego zatrudnienia może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszym powodem takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom wielu ludzi, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dwustu lat, a cały czas mimo wykorzystywania wielu najróżniejszych urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą powodowały wymieranie pewnych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.