Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz taka sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna liczba osób bez stałej pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom licznych osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Hasła tego typu usłyszeć już można od XIX wieku, a w dalszym ciągu pomimo wykorzystywania wielkiej liczby maszyn i urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.