Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie miesiące to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wyniosło 8,2 procenta, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością sytuacja tego typu występuje w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak dość podobna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, prywatną opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ogólna ilość ludzi pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Pomimo opinii wielu osób, technologiczny postęp i automatyzacja pracy zbyt mocno nie wpływają na poziom bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a cały czas mimo pojawienia się wielkiej liczby maszyn i urządzeń pracowników nic nie zastąpi. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne powodują wymieranie niektórych zawodów i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.