Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni płaci je firma, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie można będzie zacząć właściwe działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich będzie skutkiem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Tylko zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, ile negatywnych skutków może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Efekty takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.