Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr ZAZ/29 4 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Oświatowego

Agenda debata w czasie warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Kazimierzu
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”


 • Program będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport wodny śródlądowy towarów
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brzeziński oraz garwoliński

  Upoważnieni beneficjenci to: SULKOWSKA – OLEJARZ ANETA Prywatna Praktyka Lekarska Sulkowska – Olejarz Aneta, Wrocławskie Przeds. Budownictwa Przem. Nr 2 „WROBIS” S.A., Marol-Gaz – Marcin Czapp – Montaż instalacji gazowych, serwis, Bud-Max Łukasz Wojtasik, Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego , „STALBUD TARNÓW” , 3DVISION Gacek Marek, Elita , Iterium , KOPEX , PAWEŁ KOSMA MICHALIK, Tetrafolium , „UNLIMIT” , WOŁOSZYN Mieczysław Wołoszyn, MILBERA Sp. z o.o

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.