Scenki kreatywne – tezy do egzaminu

Scenki kreatywne – tezy do egzaminu


Potwierdzamy iż na kursie Andragogika i Gry Integracyjne zezwala się na tu przedstawione zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • symulacja kreatywna : „Kategorie płci w twórczości filmowej Pedro Almadorovara” i „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • zabawa menedżerska – „Motyw horror mortis w filmach Bergmana” i „Dwie twarze Oskara Schindlera”
  • gra komunikacyjna : „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego” i Profesjonalne Gry Biznesowe i „Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego na łamach prasy wielkopolskiej”
  • zabawa lingwistyczna : „Słownictwo handlowe ” oraz „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie””
  • gra językowa : „Ochrona praw dziecka ” oraz „Armia Krajowa w Wielkopolsce. Mikrohistoria w Konfrontacji z historiografią”
  • gra edukacyjna : „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” i „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na modelu II cz. Dziadów)”
  • symulacja komunikacyjna : „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego” i „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego”
  • symulacja kreatywna – „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych” i „”Zwrotnik Raka” H. Millera – traktat filozoficzny czy pornografia?”
  • zabawa decyzyjna – „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.” i „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na studium przypadku dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)”