Środki Unijne na warsztaty biznesowe

Środki Unijne na warsztaty biznesowe


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Program Pomocowy” do finalnego etapu dostały się następujące projekty:

 • stworzenie mobilnej interdyscyplinarnej platformy usługowej – szkolenia firmowe
 • stworzenie intuicyjnej platformy SaaS umożliwiającej użytkownikom samodzielne budowanie i sprzedaż online stron mobilnych w technologii Flash – treningi negocjacyjne
 • Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy EFM pozwalającej świadczyć e-usługę przeprowadzania wieloaspektowych badań związanych z otoczeniem firmy – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie serwisu cyfrowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie procesów wynagrodzeń pracowniczych – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie, uruchomienie i promocja platformy zintegrowanych e-usług dla branży tworzyw sztucznych WWWGENPLASTPL – szkolenia menedżerskie
 • przyrost konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez implementacja elektronicznego systemu B2B wśród partnerów biznesowych – warsztaty z konfliktów
 • zwiększenie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia z zarządzania czasem
 • 44TMS -program zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników za pomocą e-usług świadczonych w modelu SaaS – treningi z kreatywności
 • certyfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez implementacja platformy B2B – szkolenia z kreatywności
 • Badania nad redukcją masy amortyzatorów samochodowych wraz z uruchomieniem – 3430 (PKWiU 2004) – szkolenia negocjacyjne
 • Budowa modelu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich – warsztaty z przywództwa
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – treningi menedżerskie
 • DesignAlivepl serwis branży planowej – szkolenia miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej technologii produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia sprzedażowe
 • zdigitalizowana wymiana danych jako narzędzie automatyzacji procesów biznesowych w spółce ABT AUTONISS – szkolenia z kreatywności