Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr ZAL/87 6 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Programu Spójności

Porządek debata w czasie seminarium przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Rucianem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzeliński oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia” Sp. z o.o., Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne S.A., PAGED-WEFEM S.A., Prywatny Gabinet Ginekologiczno – Położniczy Jerzy Gruszecki, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Telewizji Satelitarnej „KOR-SAT” , „METRUM CRYOFLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , BCC KRZYSZTOF PULKIEWICZ, EMALIA OLKUSZ , Inman Paweł Jankowski, MEDIA MONITOR , SOFTMAN , UTILITIA , Biuro Plus Lewandowski Spółka Jawna, Unikkon Integral Sp. z o.o., Tomasz Karpiński, Małgorzata Krukowska prowadzący działalnośc gospodarczą w formie spólki cywilnej pod nazwą „4am Architekci”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.