Subwencje na szkolenia dla firm

Subwencje na szkolenia dla firm


Potwierdzamy że w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” do kolejnego etapu przechodzą następujące aplikacje:

 • wypracowanie cyfrowej platformy dystrybucji niezależnych treści mobilnych wwwmycontentpl – warsztaty handlowe
 • stworzenie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia z zarządzania czasem
 • Szkolenia Z Motywowania W Opolu – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie portalu informacyjno-społecznościowego wwwMyZeglarzepl – szkolenia negocjacyjne
 • zbudowanie serwisu prezentującego biogaz jako źródło energii odnawialnej – szkolenia handlowe
 • wypracowanie unikalnego oprojektowania online ProjectThunder umożliwiającego zarządzanie przebiegiem planów produkcyjnych – warsztaty negocjacyjne
 • przyrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia miekkie
 • wzmocnienie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Automatyczna koncepcja obrotu odpadami – szkolenia z kreatywności
 • modyfikacja współpracy przedsiebiorstwa BH-Res z partnerami w celu podniesienia konkurencyjnosci – treningi sprzedażowe
 • Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska – treningi interpersonalne
 • – treningi z przywództwa
 • Klastra Energii Odnawialnej – szkolenia z zarządzania czasem
 • Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-uruchomienie nowoczesnej technologii wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – treningi z zarządzania czasem
 • e-gabinet – wypracowanie zdalnego serwisu narzędziowej obsługi gabinetów stomatologicznych i rejestracji klientów – szkolenia z obslugi klienta