Scenki z zarządzania – zagadnienia do zaliczenia

Scenki z zarządzania – zagadnienia do zaliczenia


Informujemy że na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Szkoleniowe dopuszczamy poniższe opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa słownikowa : „Obrachunki z narodowym socjalizmem w twórczości literackiej Guntera Grassa” oraz „Wizerunek mężczyzny w reklamie”
  • symulacja słownikowa : „Duszpasterstwo Wojska Polskiego” oraz „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • zabawa komunikacyjna – „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Sacrum i profanum w mitologii Słowian”
  • zabawa lingwistyczna : „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce” i „Szlak Piastowski w internecie”
  • symulacja menedżerska – „Media a świadomość społeczna polskich nastolatków” oraz „Katolicyzm – Prawosławie jeko religie chrześcijańskie”
  • gra decyzyjna : „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na danych źródłowych z dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)” i „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na studium przypadku twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”
  • symulacja biznesowa : „Kultura masowa i środki jej przekazu ” oraz „Pogańskie wierzenia Słowian (kluczowe dominaty)”
  • gra decyzyjna : „Edukacyjny potencjał Świętokrzyskiego Parku Narodowego” oraz „Zachód i wschód na Świetej Górze Atos. Dialog czy zderzenie tradycji?”
  • symulacja językowa – „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu wybranych zagadnień)” i „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka””