Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr ZSK/26 4 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego

Plan debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Poznaniu
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lipnowski oraz warszawski zachodni

  Upoważnieni beneficjenci to: Józefa Frys Sklep Spozywczo-Przemyslowy, „HERBAPOL – GDAŃSK” Sp. z o.o., EATON Truck Components Sp. z o.o., „MAXTEL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” , Telewizja Kablowa „ANTEL” , Centrum Badawczo Wdrożeniowe UNITEX , Edica S.A., GEOMOBILE , MI TEAM , SOFCON , TRO MEDIA Marcin Misztal, Business Acceleration Center BAC , Firma Handlowa „JANKO” Strzelec Jan, Petra Medica

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.