Pomoc pieniężna na treningi zamknięte

Pomoc pieniężna na treningi zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach funduszu europejskiego „Podkarpacki Fundusz Edukacyjny” do przedostatniego etapu dopuszczono następujące programy:

 • wypracowanie zdalnej platformy e-usługowej mającej na celu kojarzenie podmiotów rynku związanego z branżą medialną – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie MultiCAD ABW – inteligentnego rozwiązania wymiany danych między systemami ABW oraz jej Partnerów – Producentów i procesantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D – warsztaty negocjacyjne
 • Warsztaty Z Publicznego Przemawiania – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie platformy zdalnej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy planowe dla obywateli – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie, uruchomienie i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle programów w postaci e-usług – szkolenia z przywództwa
 • wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia interpersonalne
 • modelowe procesy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – warsztaty z obslugi klienta
 • „sporządzenie nowoczesnych metodyki leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – warsztaty handlowe
 • certyfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – MAXON Nieruchomości – odbiorcy – warsztaty pracownicze
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych metodyki informatycznych – warsztaty pracownicze
 • Budowa i wyposażenie Wydziału Badwczo- Rozwojowego Spółki dla podjęcia działalności B+R – szkolenia z zarządzania czasem
 • Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego – szkolenia menedżerskie
 • Dywersyfikacja produkcji dzięki systemowej metodyki wytwarzania wyrobów zastrzeżonych w Europie – szkolenia z delegowania
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 projektu Operacyjnego zaawansowana Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej – szkolenia z zarządzania projektem
 • E-kalendarz elektroniczny system współdzielenia i subskrypcji elementów kalendarza (terminarza elektronicznego) dla telefonów komórkowych – treningi sprzedażowe