Symulacje komunikacyjne – zalecenia do pracy dyplomowej

Symulacje komunikacyjne – zalecenia do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe zezwala się na nizej wymienione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja słownikowa : „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji” i „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość”
  • symulacja menedżerska : „Żydzi w kulturze polskiej” i „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza”
  • gra biznesowa : „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego” oraz Logistyczne Symulacje Menedżerskie Realizowane Dla Kierowników Projektów oraz „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon”
  • zabawa komunikacyjna – „Synteza mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” i „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala”
  • symulacja strategiczna : „Lew Tołstoj i Polska” i „Czasopisma młodzieżowe w okresie transformacji w Polsce 1980-2005”
  • gra kreatywna : „Sacrum i profanum w mitologii Słowian” oraz „Walory turystyczne Dalmacji”
  • symulacja kreatywna – „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi” oraz „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego”
  • symulacja kreatywna : „Język reklam i ogłoszeń w gnieźnieńskich gazetach lokalnych” oraz „Metody prowadzenia śledztwa przez detektywów w powieści kryminalnej”
  • zabawa słownikowa : „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.” oraz „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”