Opinie – trenerzy z komunikacji – Integra House

Opinie – trenerzy z komunikacji – Integra House

Zestawienie dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w ramach subwencji Australijskiego Grantu Rozwojowego:

  • C7/L/LUBELSKIE-, Innowacyjny system zarządzania ruchem klientów w placówkach medycznych, „GANSO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje trener z świetną opinią w prasie.
  • 9/H/LUBUSKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń, wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnego procesu usług rehabilitacyjnych obejmujących reedukację chodu i tlenoterapię., GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI MODERN-REH S.C. MARCIN SZYCA, MARIUSZ SZYCA, JAKUB KRASZEWSKI, Dla tego projektu zatwierdzono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Santorski. Zalecane szkolenia w instytucie Progress project
  • 1/U/ŁÓDZKIE-, wzrost konkurencyjności firmy Technomex poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnego i kompleksowego programu rehabilitacji kończyny górnej. , PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „TECHNOMEX” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia w spółce Training Partners
  • A2/E/KUJAWSKO POMORSKIE-, Zintegrowany proces budowy, dystrybucji i kompleksowej obsługi dedykowanych produktów ubezpieczeń ochrony prawnej., RISK PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • –5/S/DOLNOŚLĄSKIE-, Rozwój potencjału konkurencyjności i innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu innowacji produktowej i procesowej w oparciu o nabyte urządzenia i oprogramowanie., Pagomet Spółka Komandytowa, Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Marek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • B3/A/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez fundamentalną zmianę procesu produkcyjnego, która będzie możliwa dzięki zakupowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów., ECO TRADE SA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w agencji GFKM
  • A9/L/POMORSKIE-, Innowacyjny wielomodułowy system pośrednictwa usług sprzedaży i telemarketingu w oparciu o zaawansowane technologie przetwarzania danych. , Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o., Dla tego projektu ogłoszono subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Training Partners
  • B7/J/PODKARPACKIE-, automatyczna reorganizacja druku offsetowego wraz z innowacyjnym procesem kontroli druku w przedsiębiorstwie FORSAL BIZNES & MEDIA SPÓŁKA CYWILNA., FORSAL BIZNES & MEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji House of Skills