Subwencje na treningi HR

Subwencje na treningi HR


Potwierdzamy iż w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” do formalnego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania systemami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach procesowych – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie nowoczesnego modelu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia z konfliktów
 • Pracownicze Szkolenia Asertywność – warsztaty z zarządzania projektem
 • wypracowanie platformy mobilnej – aukcje wierzytelnościami – treningi handlowe
 • zbudowanie portalu mobilnego JamasMed jako implementacja modernizacyjnego narzędzia na rynku usług medycznych – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie powszechnie dostępnej biblioteki mobilnej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – szkolenia HR
 • stworzenie zautomatyzowanego systemu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – warsztaty z przywództwa
 • wzrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BLIRT Sp z oo POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE importu – ETAP I – szkolenia z delegowania
 • zoptymalizowanie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – warsztaty z zarządzania czasem
 • „eInclusion – Lubartów bez barier” – szkolenia sprzedażowe
 • modyfikacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – warsztaty pracownicze
 • BAKS EXPORT 2010-2011 – warsztaty negocjacyjne
 • Budowa modelu interdyscyplinarnego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych – warsztaty z konfliktów
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – treningi negocjacyjne
 • Dywersyfikacja działalności firmy Pol-Tex Methane Sp z oo w oparciu o innowacyjną technologię do – szkolenia sprzedażowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – treningi z obslugi klienta
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – szkolenia z zarządzania projektem