Gry strategiczne – podstawy programowe do egzaminu

Gry strategiczne – podstawy programowe do egzaminu


Informujemy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Integracyjne akceptujemy prezentowane na niniejszej liście tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft” oraz „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989”
  • gra decyzyjna : „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ” i „Wiadomości radiowe”
  • symulacja edukacyjna – „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon” oraz Historyczne Symulacje Menedżerskie i „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ”
  • zabawa decyzyjna : „Słownictwo w wędkarstwie” oraz „Hierofania w religii chrześcijańskiej ikony i relikwie jako materialny nośnik wiary”
  • zabawa decyzyjna – „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej” i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • gra kreatywna – „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe” oraz „Tradycja, kultura i religia hinduska w kinematografii indyjskiej”
  • gra komunikacyjna : „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” oraz „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • zabawa komunikacyjna : „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” oraz „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”
  • zabawa zespołowa – „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU” oraz „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala”