Koresnpondencyjne szkolenia menedżerskie

Koresnpondencyjne szkolenia menedżerskie

 • Flightspace – nowoczesny portal społecznościowy o tematyce lotniczej
 • iFun4all: promocja usług oraz gotowych produkcji multimedialnych na rynku międzynarodowym – szkolenia menedżerskie
 • Informacja i promocja w ramach 7 osi priorytetowej i działania 83 i 84 w ramach 8 osi priorytetowej PO IG w 2010 roku realizowana przez WWPE – treningi menedżerskie i bezpłatne szkolenia ze stresu
 • innowacyjne technologie wytwarzania mikroemulsji woskowych do specjalistycznych zastosowań w gospodarce – warsztaty handlowe
 • Wykłady Z Pracy W Zespole – warsztaty menedżerskie i elearningowe szkolenia biznesowe
 • Inteligentny proces Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń (INSIGMA)
 • elektroniczna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia firmowe
 • Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy – szkolenia z delegowania
 • Koncepcja programowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Materiały polimerowe otrzymywane innowacyjnymi technikami przetwórstwa odpadów z elektroniki i samochodów – treningi z zarządzania czasem
 • Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-struktura porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z kreatywności
 • Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla modelu elektronicznej wymiany zasobów – treningi handlowe
 • Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 – treningi interpersonalne
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Pilotażowy zakład produkcji kompozytu polistyrenowopoliuretanowego PSUR – materiału izolacyjnego nowej generacji – warsztaty sprzedażowe
 • – szkolenia z zarządzania projektem
 • Pozyskanie modernizacyjnej metodyki polerowania podłoży z azotku galu
 • projekt Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku – szkolenia menedżerskie
 • Promocja firmy Datentechnik na rynku izraelskim – szkolenia z kreatywności
 • Ręczny manipulator do obrabiarek
 • Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, nowoczesna technologia – treningi pracownicze
 • skok technologiczny importu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez opracowanie strategii
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej przez udział w misji gospodarczej do USA – warsztaty z przywództwa
 • unowocześnienie firmy EU PROJECT poprzez stworzenie zdalnego serwisu technologicznej e-asystentki oraz kalkulatora energetycznego
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez wypracowanie planu importu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia biznesowe
 • skok technologiczny platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im MNenckiego Polskiej Akademii Nauk
 • Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania – treningi z kreatywności
 • Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach
 • Udostępnienie oprojektowania on-line ułatwiającego pracę pilotom i pracownikom branży lotniczej – szkolenia z asertywności
 • Uzyskanie progresu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez nabycie urządzeń i osystemowania umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji – szkolenia z asertywności
 • Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku „Linie ludzkich i mysich wczesnych prekursorów komórek śródbłonkowych”
 • Wejście firmy VBW Engineering Sp z oo z Gdyni na nowe rynki europejskie – szkolenia z delegowania
 • 2015 – szkolenia negocjacyjne
 • wzmocnienie zarządzania w 2010 r
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – treningi z przywództwa
 • Wytwarzanie sensorycznych, elektroprzewodzących włóknin ze stopu polimeru – szkolenia interpersonalne
 • Zagospodarowanie biogliceryny do syntez chemicznych
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z zarządzania projektem
 • zakup usług doradczych pierwszym krokiem Firmy PAPHIA w kierunku rozpoczęcia eksportu – warsztaty menedżerskie}