Zabawy Team Building – Wiosenny Warsztat

Zabawy Team Building – Wiosenny Warsztat


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów w tym miejscu dziękują ze strony Komórki Marketingu za czas poświęcony na udzilone licencje i know how – podpisano: Czesław Chajdas, Ireneusz Łatacz, Bogusław Pakosz i Mauryc Griegiel

 • tematy empiryczne racjonalnej mikroekonomii nawozowej (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Jesienny Warsztat Kierowników Personalnych Zabawy Team Building w jaskiniach
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – edukacja, rehabilitacja, turystyka a także rekreacja
 • Pomiar kapitału ludzkiego – możliwości i zagrożenia i szanse dla zarządzania organizacją
 • XIII Konferencja OSKK
 • II Otwarte Spotkanie integracyjne Filozoficzno – Psychiatryczne „Norma i patologia”
 • Dogu Edebiyatinda Bati – Bati Edebiyatinda Dogu. XXVIII. Uluslararasi Kibatek Edebiyat Sempozyumu (Zachód w literaturze Wschodu – Wschód w literaturze Zachodu. XXVIII. Międzynarodowe Sympozjum Literackie Kibatek)
 • IV Międzynarodowa Konferencja studencka „Inżynieria Środowiska Młodym Okiem”
 • Zebranie Dydaktyczno-Szkoleniowe Oddziału Śląskiego PTAiIT Wisła 22-24.05.2015
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Estonii
 • XXIV Konferencja Diagnostyczno-szkoleniowa anestezjologia oraz intensywna terapia drugiej dekady (Klinika Anestezjologii oraz Intensywnej Terapii)
 • Modernizacja – Polskość – Trwanie. Społeczne, kulturowe a także polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX a także XX wieku
 • XV Konferencji Diagnostyczno-Technicznej PIRE „Projektowanie, praktyczne pomysły Remontowe jak również Modernizacje w Energetyce
 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Laboratoryjno-Szkoleniowa POSTĘPY W PREWENCJI, DIAGNOSTYCE i TERAPII NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO U DZIECI