Gry integracyjne – kierunek mgr Boguski

Gry integracyjne – kierunek mgr Boguski


Gry biznesowe – zestawienie na ćwiczenia:

 • Symulacje Dla Handlowców zaoczni
 • 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim”
 • Gry szkoleniowe , doc. D. Cygankiewicz
 • Badanie zarządzania stopnia realizacji wskaźników celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007– 2013 za pomocą modelu HERMIN (do roku 2010)
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Gry szkoleniowe , prof. C. Błaszczyk
 • Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek
 • Ocena biznesowa wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ochrona zabytków Krakowa (Nauka dla Wszystkich nr 400)
 • Prokletije – informator krajoznawczy
 • Wpływ projektów szkoleniowych pro-lizbonskich wspartych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –2013 na rozwój społeczno – gospodarczy regionu
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Adama Mickiewicza
 • „Mistrzostwa Śląska Szkół Specjalnych w Piłce Nożnej”
 • Pamięć absolutna – Piers Anthony (567)
 • Wypadek – Danielle Steel (987)
 • Statek który śpiewał – Anne Mccaffrey (1399)
 • Harpie – Joanna Chmielewska (2329)
 • Od podwody do czołga – Stanisław Maczek (2755)
 • Czarne kwiaty – Cyprian Kamil Norwid (3757)
 • Stało się jutro (tom 8) – Wiktor Żwiiewicz (4527)
 • Lustereczko powiedz przecie – Gerd Maximovic (5227)
 • Voodoo – Thomas Ross (5457)
 • Uczeń Jedi (tom 6 – Niepewna ścieżka) – Jude Watson (6175)
 • Regiony wielkiej herezji – Rzecz o Brunonie Schulzu – Jerzy Ficowski (6745)
 • Gry strategiczne , mgr H. Bubala