Jakimi sposobami można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Jakimi sposobami można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Rozmaite firmy przyjmują różnorodne czynniki jeśli chodzi o ocenianie swoich pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się dużo bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu umiejętności kogoś. Z kolei w innych przypadkach są wykorzystywane zaawansowane narzędzia, mające za zadanie zmierzyć precyzyjnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą danej osoby.

Obecnie coraz większym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć narzędzia do oceny kompetencji zawodowych. Stosowane są one między innymi w czasie zatrudniania ludzi do pracy, aby sprawdzić czy będą dla firmy przydatni, ale również w czasie okresowych ocen swoich pracowników. Do ocen takich bierze się przede wszystkim umiejętności oraz wiedzę, lecz wraz ze sposobem zachowania i zaangażowaniem.

Pośród dużej ilości metod, które są dostępne w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, obecnie uznawana za najskuteczniejszą pod tymi względami. Statystyki pokazują, że jej poziom skuteczności sięga nawet 76%, jest to poziom, do jakiego inne metody nawet nie będą się zbliżać. Oczywiście należy ją w odpowiedni sposób wykorzystać, ponieważ jedynie w takim przypadku całość będzie efektywna.

Międzynarodowi specjaliści opracowali jakiś czas temu szczegółowe zalecenia, które dotyczą realizacji całego procesu. Zwracają przy tym uwagę na kilka istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę podczas wykonywania ocen pracowniczych, a zaniedbanie których może doprowadzić do nieodpowiednich wyników.

Przede wszystkim bardzo ważną rolę będzie tutaj odgrywać należycie wykonana analiza stanowiska pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, aby pozwolić na wyznaczenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Stanowi to ogromnie ważny punkt, ponieważ będą od niego zależały późniejsze zadania, które pracownik otrzyma do wykonania.

Bardzo ważne jest także stosowanie zróżnicowanych technik, dzięki którym da się wszechstronnie oceniać i badać kompetencje. Wykonana analiza zawierać powinna co najmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeżeli chodzi o dane stanowisko pracy. Wśród najczęściej stosowanych można wymienić prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań i grupowe dyskusje.