Archiwum miesiąca: luty 2017

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi. Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy. Sytuacja tego typu jest dość korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, ale także dla całości gospodarki, jaką pomoże napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne dodatki, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, opiekę…

Czytaj dalej

Ostatnie miesiące to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wyniosło 8,2 procenta, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem dobrych pracowników. Z całą pewnością sytuacja tego typu występuje w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak dość podobna sytuacja ma ostatnio miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy. Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karty sportowe, prywatną opiekę…

Czytaj dalej

Ostatnie kilka miesięcy to poprawiająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 1991 roku. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi. Z pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz taka sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy. Taka sytuacja może być korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla naszej gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Można do nich między…

Czytaj dalej

Abstynencja pracowników przez choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za czas choroby odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni płaci je firma, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom. Właściciele firm w ramach tego projektu skorzystać będą mogli poza tym z szeregu narzędzi, pozwalających oszacować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie można będzie zacząć właściwe działania zapobiegające, a poza tym zacząć wdrażać…

Czytaj dalej

Opuszczanie pracy z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. W czasie zwolnienia lekarskiego taki pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej ilości dni będzie je płacił firma, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS. W zapobieganiu chorób pracowniczych ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty związane z takimi zagadnieniami. Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie zainicjować właściwe działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące…

Czytaj dalej

10/11