Biblioteczka dla abiturientów treningów – gry

Biblioteczka dla abiturientów treningów – gry


Gry menedżerskie w naszym programie dla technologów będą zaprojektowane na poniższym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy słuchaczy realizowanych u nas treningów i symulacji szkoleniowych dla kierowników produkcji o przeczytanie poniższych źródeł przed wykładem Gry Biznesowe.
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż następujaca baza zawiera pozyje wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Budowanie Zachowań Przywódczych w Nowoczesnej Firmie, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Balzak
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Materiałoznawstwo encyklopedia techniki
 • Zarys matematyki wyższej cz3
 • Gry transportowe – podstawy teoretyczne
 • Hałas w przemyśle i jego zwalczanie
 • Ćwiczenia labolatoryjne z maszyn analogowych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII
 • Automatyka przemysłowa
 • Normalnotorowe wagony PKP
 • Projektowanie elementów i układów elektrotechnicznych niskoszumnych
 • Kodeks pracy
 • Zespoły i urządzenia cyfrowe
 • Elementy rachunkowości
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Elektronika w pytaniach i odpowiedziach
 • Transformatory
 • Podręczny słownik angielsko-polski
 • Instalowanie i wyposażenie radiostacji amatorskich
 • Naprawa i strojenie odbiorników telewizji kolorowej
 • Mieszkamy wśród kwiatów
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodników
 • Systemy mikroprocesowe
 • Pierwsza pomoc : podręcznik dla średnich szkół medycznych Wyd. V popr.
 • Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach
 • Prawo lokalowe i ważniejsze przepisy wykonawcze
 • Ekonomia
 • Stateczność konstrukcji metalowych
 • Historia rozwoju ekonomiki tom I.
 • Wybór idiomów angielskich
 • Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego. Wyd.II rozszerzone. 287str.,20cm.
 • Monumenty świata. 215 budowli,pomników techniki i natury. 455str.,36cm.
 • Hydrometria 313 str.,24 cm
 • Kodeks drogowy – przepisy podstawowe wyd.II. Stan prawny 01.09.93 316 str.,+dod.,20 cm
 • Fundamenty Techniki Wyd II Fizyka,chemia,metrologia,elektronika,informatyka,automatyka,matematyka,elektrot.815 str., 24 cm
 • Rozpylanie cieczy w urządzeniach energetycznych 314 str., 24 cm
 • Word 2.0 dla Windows 287 str., 24 cm
 • Glossarium komputerowe Słowniczek terminologiczny 96 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Akustyka molekularna i kwantowa.Prot.nr 117 – zamiany 226s 24cm
 • ABC Quattro Pro do Windows 283s 23cm
 • Ekonomiczne determinaty ustaleń cen na giełdzie 151 str., 23 cm
 • Komputer w firmie 218 str., 24 cm
 • Historia 1789-1871 Podręczni dla szkół średnich
 • Własność intelektualna 620 str,18 cm
 • Kierowanie 535 str,26 cm
 • Strukturalna chemia nieorganiczna 1225 str,24 cm
 • Pracownia fizyczna Wyd.VIII 546 str, 24 cm
 • Wstęp do nauki o państwie Wyd.II 240 str, 20 cm
 • Negocjacje zbiorowe 283 str, 20 cm
 • Metrologia wielkości geometrycznych 470 str, 24 cm
 • Przewodnik po etyce
 • Rachunkowość od podstaw Rozwiązania zadań 113 str, 20 cm
 • Rachunkowość finansowa 419 str, 24 cm
 • Prawo administracyjne
 • Słownik języka polskiego L-P 1034 str, 24 cm
 • Encyklopedia T.3 P-Z 928 str, 30 cm
 • Poznaj Windows 98 PL 514s 24cm
 • Rachunkowość zarządcza wyd.2 385s 23cm
 • Office 2000 Resource Kit 770s 23cm
 • Metody doświadczalne fizyki ciała stałego.wyd.2 zm. i uzup. 505s 23cm
 • Podstawowy wykład z systemów baz danych 525 str, 24 cm
 • Strategie na rynkach energii elektrycznej. 215s 30cm