Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr NWP/39 9 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Programu Społecznego

Harmonogram debata podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Audyt sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej


 • Program będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja cementu
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brzeziński oraz zambrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Lever Polska S.A., Korporacja Budowlana „Poznań-Północ” S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Fermentacyjnego AKWAWIT S.A., P.H.U. Dental-Med Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOP-MIX KM S.C., IMPERIUM P.W. Czesław Chlewicki , Bileteo Sp. z o.o., EDU LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ, INTERDAM Damian Zarzycki, Młyny Szczepanki sp. z o.o., SOLARIS LASER , Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź , CTL- Centrum Techniki Laserowej – LASERINSTRUMENTS Sp. z o.o., P.P.H.U SUN-DAY ADAM SZAFAROWICZ, Spółdzielnia Inwalidów Świt

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.