Informacja – zadania końcowe – Kurs Coachów

Informacja – zadania końcowe – Kurs Coachów

Powiadomienie – egzamin – Szkolenie Dla TrenerówNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Akademia Instruktorów Interpersonalnych:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych zespołu jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Głównym zadaniem jest program szkolenia z twórczego działania

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA DODATKOWO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • zmiana mentalna i skuteczne techniki sprzedażowe
 • Autoprezentacja i autopromocja – jak sprzedać siebie innym
 • Planowanie i sprawozdawczość w jednostce
 • Zarządzanie projektem – czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOKRGuide – Project Management Body of Knowledge 4th edition)


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
 • STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM CHORYM PSYCHICZNIE W KONINIE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI
 • STOWARZYSZENIE ESTEKA
 • JANOWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY „HUMANUS”
 • STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA” RODZICÓW, OPIEKUNÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 48 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABRZU
 • STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH „HORYZONTY”
 • GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK
 • FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH Z GŁĘBI SERCA
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW GANESA
 • FUNDACJA PARTNERSTWO JADWIGA
 • FUNDACJA „WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”
 • FUNDACJA POMOCY LUDZIOM „JEST NADZIEJA”
 • POMORSKA FUNDACJA EDUKACJI I PRACY