Oceny – trenerzy z zarządzania projektami – Training School

Oceny – trenerzy z zarządzania projektami – Training School

Zestawienie dopuszczonych do kolejnej rundy aplikacji w ramach subwencji Belgijskiego Grantu Innowacyjnego:

  • B9/A/KUJAWSKO POMORSKIE-, Rozbudowa linii projektowo-technologicznej o elementy innowacyjne do produkcji szaf metalowych dedykowanych do budowy sieci teleinformatycznych , ,,MANTAR” Andrzej Browarski, . Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Tymochowicz. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Profess
  • D2/E/PODKARPACKIE-, Inwestycja polegająca na budowie opartej o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne warsztatu diagnostyczno naprawczego z stanowiskami wraz z kompleksowym wyposażeniem opartym o szereg innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących nie dłuższej niż lata, oraz zakupie bezdotykowej myjni stanowiskowej z innowacyjnymi rozwiązania ekologicznymi, procesowymi, IT, drogą do sukcesu firmy poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie nowych procesów, usług oraz udoskonalonych produktów, , ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY TECH-MA II Dorota Sularz, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na gry biznesowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • F9/L/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Zrobotyzowane Stanowisko Paletyzacji zw w skrócie ZSP, MINERAL WATER PRODUCTION SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Homo Creatore
  • A5/K/PODLASKIE-, Profesjonalizacja, komercjalizacja i skuteczne zaimplementowanie innowacyjnych procesów w zakresie kompleksowej innowacyjnej usługi inspekcji i robót kanalizacyjno – renowacyjnych w oparciu o mobilną linie wielosegmentową., Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S” Marek Ścisłowski, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Berndson
  • 7/N/PODLASKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie kompleksowych innowacyjnych technologii wyważania i mycia – jako ostatnich procesów jakościowych produkcji i napraw zaawansowanych technologicznie wirników poprzez zakup specjalistycznych maszyn – szansą na transfer wyspecjalizowanych technologii w województwie śląskim., CIMR PIOTR RoTec Polska, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w spółce IBD Business School
  • F0/M/ŁÓDZKIE-, poprawa konkurencyjności firmy poprzez skoordynowane uruchomienie na rynek ulepszonych produktów i nowych usług, Józefa Szulc – MIDI MANUFAKTURA, Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess
  • C0/N/ZACHODNIOPOMORSKIE-, procesowa umożliwiająca uruchomienie produkcji uszczelki wielokrawędziowej , „KRAJ” SP Z O.O., Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Akademia przygoda
  • B4/H/OPOLSKIE-, Utworzenie Virtual Fashion House Eva Minge drogą do zwiększenia konkurencyjności., EVA MINGE DESIGN , Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Certes