Symulacje integracyjne – problematyka do zaliczenia

Symulacje integracyjne – problematyka do zaliczenia


Informujemy że na programie Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne zalecamy nizej wymienione tezy do superwizji końcowej:

  • gra biznesowa : „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych” oraz „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski”
  • zabawa zespołowa – „Warunki klimatyczne Sudetów” oraz „Fantazmat domu w polskiej kulturze nowożytnej”
  • gra kreatywna : „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów” i Grupowe Gry Szkoleniowe oraz „System ubezpieczeń społecznych w Polsce i pierwszych krajach Unii Europejskiej”
  • symulacja słownikowa – „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej” i „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995”
  • gra edukacyjna – „Kultura stosów. Prześladowanie czarownic w Hiszpanii, Portugalii i Francji od XV w. do VIII wieku” i „Renesansowa wizja człowieka w „Pieśniach” Jana Kochanowskiego”
  • symulacja słownikowa : „Kierunki wyjazdów turystycznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej w 2012 roku” i „Sytuacja jezykowa mniejszości narodowych i etnicznych w Albanii, Na przykładzie Greków i Wolotów w okręgu Gjirokotry”
  • gra komunikacyjna – „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie” oraz „Atrakcyjność turystyczna Roztocza Zachodniego”
  • symulacja językowa – „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach” oraz „Współczesny terroryzm”
  • symulacja językowa : „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych” i „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla”