Dotacje na szkolenia dla firm

Dotacje na szkolenia dla firm

Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Fundusz Strukturalny” na trzy Szkolenia Z Zarządzania Projektami pomoc nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Projekt Szkolenia Pracowników w przedsiębiorstwie Windykpol
 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Katalizator innowacji – usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego
 • nowoczesna struktura wiedzy, komunikacji i archiwizacji dla modelu ochrony zdrowia
 • innowacyjny proces kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • sporządzenie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i implementacja technologii produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • sporządzenie i wdrożenie nowych linii wzorniczych donic z tworzyw sztucznych.
 • opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w procedury wirtualnej.
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • sporządzenie strategii dynamizacji importu dla firmy Robert Majkut Design
 • platforma reklamowa dla mobilnych serwisów mobilnych
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie modernizacyjnej metodyki produkcji nakłuwaczy bezpiecznych
 • system integracji baz wiedzy biznesowej
 • urządzenie laserowe do femtosekundowej mikroobróbki materiałów
 • stworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
 • implementacja nowoczesnego projektu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi projektami.
 • implementacja nowoczesnego systemu wymiany informacji elektronicznej B2B SX-EDI
 • uruchomienie systemu B2B – „Centralny system Analityczny” w Kolporter Holding Sp. z o.o.
 • implementacja procedury produkcji opakowań o podwyższonej barierowości opracowanej przez Politechnikę Mediolańską
 • implementacja modernizacyjnej procedury celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • zbudowanie cyfrowego portalu e-Book jako narzędzia do elektronicznej publikacji wydawnictw książkowych.
 • stworzenie cyfrowego serwisu branżowo-społecznosciowego dotyczącego podłogi z funkcjonalnością transparentyzacji rynku.
 • zbudowanie elektronicznego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie pracowników