Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – egzamin – Szkoła Dla Trenerów


Z dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kursantów „Akademia Trenerów Wewnętrznych:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Hotel. Miejsce egzaminu: Ośrodek Krasicki. Potrzeby Ci hotel? Napisz do nas.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:

 • systemy komputerowe w firmach rozproszonych
 • Analiza i synteza danych – wstęp do rozwiązywania problemów
 • przywództwo dla rezultatów
 • Feedback – udzielanie informacji zwrotnej


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA SZKOŁY RYCERSKIEJ
 • MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZNICZ” W BIAŁEJ PISKIEJ
 • FUNDACJA NA RZECZ POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA PRZY KLINICE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ I WAD WRODZONYCH SERCA
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TWIERDZY MODLIN
 • STOWARZYSZENIE EWANGELIZACYJNO-CHARYTATYWNE „BETANIA” W ELBLĄGU-STAGNIEWIE
 • FUNDACJA „DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ”
 • ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DYCHA”
 • „FUNDACJA NOWE”
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE DZIECI”
 • TOWARZYSTWO MUZYCZNE W KRACZKOWEJ
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • STOWARZYSZENIE GRABISZYCE
 • FUNDACJA POLSKA POMOC