<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe dla pracowników są coraz popularniejsze pośród różnego rodzaju firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem spore zalety, jakie odnieść można po zorganizowaniu czegoś takiego. Przeprowadzona w odpowiedni sposób gra znacznie może wzmocnić pracownicze relacje, a dodatkowo rozszerzyć umiejętności i kompetencje tak bardzo przydatne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z ogromnym rozmachem zorganizowana została przez znaną farmaceutyczną firmę gra szkoleniowa, jaką wielu uznało za największą w naszym kraju. Brali w niej bowiem udział w zasadzie wszyscy pracownicy, co w sumie dało 450 osób. Oprócz tego wszystkim się opiekowało trzydziestu pięciu trenerów, którzy ponosili odpowiedzialność za prowadzenie zajęć z poszczególnymi grupami.
<br>
Niewielką część z tej grupy trenerów stanowili pracownicy z firmy organizującej szkolenie, ale zdecydowaną większość kadra zatrudniona w koncernie farmaceutycznym. Przybyli oni wcześniej do hotelu, w którym wszystko było organizowane, i tam odbyli odpowiednie przeszkolenie. Tym sposobem bez większych problemów dawali sobie radę ze swoimi zadaniami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes Zarządu, który w prywatnym życiu jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Zdecydował się on wykorzystać swoją pasję i zainteresowania do tego, aby w oparciu o wyprawę w góry dostarczyć pozostałym słuchaczom wiele przydatnej wiedzy w temacie zarządzania zespołem ludzi, rozwiązywania sporów i motywowania. Tym samym nawiązał on do tematyki zespołowej pracy, tak bardzo potrzebnej we wszystkich firmach.
<br>
Podczas opisywanej gry wszystkich uczestników podzielono na 25 drużyn, które przez cały dzień zajmowały się wyznaczonym planem. Najważniejszy element wspomnianej gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, to znaczy niestandardowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w jakich uczestniczący wykazać się musie dużą dozą zaufania i komunikacji.
<br>
Te eksperymenty kończone były dostarczeniem grupie specjalnych kart, z jakimi ta musiała się dokładnie zapoznać. Podczas analizy wspomnianych kart w praktyce pracownicy oceniali swoje własne decyzje przez pryzmat pięciu istotnych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do swoich codziennych zajęć.