Referencje – szkolenia z efektywności osobistej – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Referencje – szkolenia z efektywności osobistej – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Ranking zgłoszonych wniosków w ramach dotacji Islandziego Grantu Innowacyjnego:

  • –E7/M/ŚLĄSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii, sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, ERMAX Magdalena Kozik, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje trener personal skills.
  • 9/Y/LUBELSKIE-, macierzowe przeorganzowanie nowatorskiej technologii produkcji wyrobów medycznych w warunkach sterylnych przez firmę ZARYS International Group, ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Santorski. Zalecane w fundacji Schenk Institute
  • BB6/Z/ŁÓDZKIE-, KODILESS (KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE SCHORZEŃ SIATKÓWKI ) wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej opieki okulistycznej, opartej na najnowszych technologiach, dedykowanego głównie pacjentom z powikłaniami ocznymi cukrzycy, PRYZMAT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Avenhansen
  • B2/I/PODLASKIE-, Interaktywna platforma rekreacyjna z wymianą danych połączona z geolokalizacją opartą o ibeacon (BLE Bluetooth Low Energy) oraz technologią web, RCOM Spółka Akcyjna, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Schenk Institute
  • GE3/X/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii, czyli system rusztowań modułowych z przetłaczanymi czopami łączeniowymi, ZESTER – ZENON SZTOBRYN, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Avenhansen
  • G6/F/MAZOWIECKIE-, Innowacje kluczem do sukcesu, czyli finansowo produkcyjne zoptymalizowanie zestawu wiertniczego do wykonywania otworów kierowanych, ZAKŁAD WIERCEŃ, KOTWIENIA I USŁUG GÓRNICZYCH „BPW” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji GFKM
  • BD5/C/LUBELSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie F.U.H. PROFIT, FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PROFIT GONERA-BĄK MONIKA, Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Avenhansen
  • 9/P/PODKARPACKIE-, macierzowe przeorganzowanie najnowszych technologii informacyjnych zawartych w systemie urządzeń kontrolnych do badań technicznych z przeznaczeniem dla okręgowej stacji kontroli pojazdów ze specjalizacją dla flot transportu ciężkiego., Hurtownia Opon „ROED” Robert Mazurek, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w agencji House of Skills