Symulacje strategiczne – podstawy programowe do pracy magisterskiej

Symulacje strategiczne – podstawy programowe do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja decyzyjna : „Dialog międzykulturowy w programach Unii Europejskiej. Teoria, a praktyka” i „Retoryka perswazji ideologicznej w cyberprzestrzeni. Werbalne oraz pozawerbalne źródła manipulacji i propagandy politycznej w internecie na przykładzie oficjalnej witryny Ambasady RP”
  • zabawa kreatywna : „Feminizm – pojęcie modne, czy znaczące?” i „Dobra kłótnia, czyli o negocjacji w rodzinie”
  • zabawa biznesowa : „Podobieństwa i różnice warunków turystycznych Janowa Lubelskiego i Janowa Podlaskiego” oraz Andragogiczne Gry Szkoleniowe i „Konteksty i teksty małych form Maupassanta”
  • symulacja strategiczna – „Mowa ciała jako narzędzie we współczesnej komunikacji perswazyjnej” i „Forma reportażu wobec problematyki zagłady na podstawie utworów Hanny Krall”
  • gra komunikacyjna : „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985” i „Parametryzacja układów czujników światłowodowych w aspekcie optymalizacji parametrów detekcyjnych”
  • zabawa komunikacyjna – „Turcy w Niemczech – od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” oraz „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989”
  • gra kreatywna – „Łemkowskim szlakiem cerkwi drewnianych” oraz „Pieśń z dziejów gatunku w literaturze polskiej”
  • zabawa decyzyjna : „Społeczeństwo w magicznym świecie Superniani” oraz „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków”
  • zabawa decyzyjna – „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku” i „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej”