Oceny – trenerzy z integracji zespołów – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Oceny – trenerzy z integracji zespołów – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu projektów w programie subwencji Australijskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • F0/G/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Modułowy robot przemysłowy – nowość na rynku robotyki., MULTIROBOTYKA SP Z O O, Dla tego aplikacji przyznano dotację na gry decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje konsultant z IBD Business .
  • A3/P/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego – innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach, STAL-PRODUKT SPÓŁKA JAWNA KORNELIA ZAŁAWA, DARIUSZ ZAŁAWA, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Profess
  • D0/K/MAŁOPOLSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej firmy na rynku krajowym oraz umocnienie pozycji firmy na rynku międzynarodowym dzięki wdrożeniu zintegrowanej linii technologicznej do produkcji serów typu włoskiego. , Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu, Dla tego aplikacji przyznano subsydia na gry team building. Rekomendowany trener HR: Jacek Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Integra Consulting
  • F4/O/OPOLSKIE-, Produkcja odlewów dla potrzeb jubilerstwa i medycyny z zastosowaniem innowacyjnej metody odlewania precyzyjnego z odgazowaniem formy odlewniczej oraz z wykorzystaniem podwójnego ramienia wahadłowego , PROFILEX JERZY MALICKI, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie ODiTK
  • E9/K/OPOLSKIE-, Stawiamy na innowację, czyli automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii dźwiękowej dla potrzeb i wymagań organizacji dużych imprez muzycznych w województwie śląskim, kraju i na świecie., Śląska Agencja Reklamy i Marketingu ADAM GUZDEK, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Akademia przygoda
  • 9/U/LUBUSKIE-, twórcza implementacja i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Certes
  • F7/S/POMORSKIE-, unowocześnienie innowacyjnych produktów i usługi usprawniających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku w zakresie ich aktywności życiowej., EIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Training Partners