Opinie – trenerzy z komunikacji – Ośrodek Doradztwa

Opinie – trenerzy z komunikacji – Ośrodek Doradztwa

Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej projektów w ramach subwencji Holenderskiego Grantu Rozwojowego:

  • H9/P/KUJAWSKO POMORSKIE-, Technologia zrobotyzowanego wytwarzania kotłów niskoemisyjnych o wysokiej sprawności energetycznej, PPH TEKLA KRZYSZTOF TEKLA, . Dla tego zgłoszenia ogłoszono subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Grzesiak. Zalecane w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 8/C/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Wysoce zaawansowana linia technologiczna do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych na bazie materiałów z recyklingu odpadów poprodukcyjnych pochodzących z sektora automotive oraz branży AGD i E7/R/LUBUSKIEE, przeznaczona do otrzymywania specjalistycznych mieszanek o szerokim zakresie właściwości i zastosowań aplikacyjnych w postaci recompoundów oraz compoundów., DREWNEX RECYCLING PLASTICS PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ I S-KA, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na gry team building. Zalecane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • H9/C/ŚLĄSKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji bibułek papierosowych na skalę przemysłową., Emburn tobacco S.C. Dariusz Łączek, Iwona Łączek, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Brainstorm
  • ED0/N/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Utworzenie nowoczesnej linii diagnostyki oraz naprawy układów wtryskowych wraz ze stworzeniem internetowej bazy danych przeprowadzonych napraw w firmie sposobem na wprowadzenie innowacji o charakterze produktowym i nietechnologicznym na skalę światową., INTER-TURBO SPÓŁKA CYWILNA MAREK JASIOK, BŁAŻEJ MICHALIK, Dla tego aplikacji przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Grzesiak. Zalecane w spółce IBD Business School
  • 9/J/MAZOWIECKIE-, Innowacyjny, energooszczędny, inteligentny, ekologiczny dom Gamebo z innowacyjną, energooszczędną ścianą zewnętrzną o przenikaniu , W7/Y/LUBUSKIEm. twórcza implementacja i komercjalizacja innowacji produktowej. , F.H.U.”ANNA” ANNA ZAJĄC, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Nęcki. Zalecane w agencji Akademia przygoda
  • G8/K/MAZOWIECKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie nowatorskich rozwiązań celem wprowadzenia na rynek światowy innowacyjnej bezzałogowej platformy latającej, DRONY SA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji IBD Business School
  • AH1/X/PODLASKIE-, Innowacyjny produkt jakim jest bezobsługowy terminal kasowy – urządzenia automatyki, umożliwiające zarządzanie pracą różnymi rodzajami stacji paliw poprzez specjalistyczne oprogramowanie., ALMAR IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Schenk Institute
  • 5/F/POMORSKIE-, Budowa nowych dróg z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej technologii konstrukcji warstwy wiążącej oraz podbudowy bitumicznej, wykonane z udziałem innowacyjnych procesowo urządzeń., MIXBUD KONTRAKTY , Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane w spółce Schenk Institute
  • G5/S/ŁÓDZKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii wielopłaszczyzkompleksowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej., Bud-Expert Krzysztof Buczak, Dla tego aplikacji przyznano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Mindlab