Dofinansowanie na warsztaty menedżerskie

Dofinansowanie na warsztaty menedżerskie


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Pomorski Fundusz Infrastrukturalny” do przedostatniego etapu dopuszczono następujące projekty:

 • wypracowanie mobilnej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie nowatorskiego portalu parentingowego z wirtualną akademią ekspansji rodzica w formie e-learningu – treningi z kreatywności
 • Certyfikowane Szkolenia Z Zachowan Asertywnych – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – treningi interpersonalne
 • zbudowanie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – szkolenia handlowe
 • stworzenie serwisu zdalnego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych – treningi z obslugi klienta
 • zbudowanie zautomatyzowanego modelu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – szkolenia HR
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez zbudowanie koncepcji intensyfikacji importu – warsztaty miekkie
 • zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – szkolenia handlowe
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – warsztaty z przywództwa
 • modyfikacja i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B – szkolenia handlowe
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania peptydu opioidowego – treningi z konfliktów
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników – treningi z zarządzania projektem
 • Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu – warsztaty z konfliktów
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań produkcji tektury i opakowań – treningi z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych – szkolenia zamkniete
 • eFarm – uruchomienie platformy generującej elektroniczne wnioski o rejestrację leków on-line – warsztaty ze stresu