Gry komunikacyjne – seminarium dr hab. Słodkowski

Gry komunikacyjne – seminarium dr hab. Słodkowski


Scenki biznesowe – baza wiedzy na szkolenie:

 • Gry Handlowe
 • porównanie stanu realizacji celów project pipeline
 • Gry szkoleniowe , doc. D. Czech
 • Badanie zarządzania barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Mazury garbate. Ełk – Wydminy – Olecko – Gołdap
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. G. Ciasnocha
 • Ocena biznesowa efektów działań menedżerskich i finansowych informacyjno-promocyjnych prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 • Ocena biznesowa poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Rosliny borów – atlas szkoleniowy
 • Wędrówka przez Ziemię Kłodzką
 • Zarys dziejów turystyki studenckiej w Polsce – referat na sesję
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Im. Juliusza Słowackiego
 • Literówki – czyli zgubny wpływ niedbalstwa – Mattrix (465)
 • Papierowe pieniądze – Ken Follett (1078)
 • Komandosi z Nawarony – Alistair maclean (1939)
 • Królestwo pychy – Michał Rusinek (2255)
 • Znak białego księżyca – Lino Aldani (3106)
 • Linia życia – Jacek Bieriezin (3728)
 • Nasza zmierzchowa mama – Lucyna Legut (3990)f
 • Ulana – Józef Ignacy Kraszewski (5114)
 • Pan snów – Roger Zelazny (5839)
 • Legenda – Stanisław Wyspiański (6476)
 • Pan Samochodzik i Święty relikfiarz – Zbigniew Nienacki (6577)
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. F. Andrzejewski