Spotkania Team Building – Dziewiąty Kongres

Spotkania Team Building – Dziewiąty Kongres


Wszystkim niżej wymienionym tu i teraz składają wyrazy wdzięczności w imieniu Departamentu Rozwoju za kilka chwil dedykowanych na pomoc – podpisano: Zbi-gniew Pawlak, Benedykt Czekalski, Paweł Skrok i Aron Chudy

 • „100 – lecie Aktu 5 listopada”
 • Letni Kurs Ekspertów branży telekomunikacyjnej Wyjazdy Biznesowe w Katowicach
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Praktyczne Warsztaty biznesowe team building „Opodatkowanie przedsiębiorstw”
 • Diagnostyka 2016
 • Ks. Idzi Ogierman Mański – kapłan, kompozytor, pedagog
 • Badania terenowe Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych IAE PAN w roku 2015 20.11.2015
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building – Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego 25 lat po reformie. diagnozy de lege lata i de lege ferenda
 • przełomowe rozwiązania w uprawie pomidora a także ogórka pod osłonami
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Onkologiczna im. Łukasza Modliborskiego
 • Istota efektywnego wychowania oraz nauczania. Świętujemy 25-lecie Konwencji o prawach dziecka w Tarnowie. V Sympozjum Pedagogiczne
 • Spotkanie „Mass media jak również komunikacja: budowanie narodowego dialogu. Dialog w Słowacji ” w ramach projektu EAGLE
 • XV Seminarium integracyjne z wieloetapowego programu „Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń”
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne projektowe „Ogród na poziomie”
 • Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina