Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Zawiadomienie – weryfikacja – Kurs Instruktorski


Z dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Coachów HR:

Zadaniem kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Oczywiście fragmentem zaliczenia może stać się Diagnoza Oczekiwań Rozwojowych: Kwestionariusz Potrzeb Rozwojowych – opracowanie autorskie, co daje dodatkowe punkty.

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • doradca klienta
 • Zarządzanie czasem
 • Negocjacje międzynarodowe w biznesie
 • Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele?


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • FUNDACJA „ODRODZENIE”
 • ŚLĄSKA GRUPA WOJEWÓDZKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI – SEKCJA POLSKA
 • FUNDACJA IMIENIA ŚW. JÓZEFA
 • „FUNDACJA PROMOCJI TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI” IM. ANDRZEJA ZAUCHY
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE
 • CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL
 • SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ
 • CARITAS BLIŹNI W POTRZEBIE
 • „TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC”
 • FUNDACJA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
 • FUNDACJA IM. MARKA WŁODARCZYKA
 • BYDGOSKI OŚRODEK SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • „PATRONUS” – STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH BLISKICH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
 • FUNDACJA PROMYK