Pomoc pieniężna na warsztaty menedżerskie

Pomoc pieniężna na warsztaty menedżerskie


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Fundusz Społeczny” do ostatniego etapu zaakceptowano poniższe granty:

 • wypracowanie cyfrowej platformy do planowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie elektronicznej, automatycznej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – warsztaty z komunikacji
 • Warsztaty Dla Menedżerów W Kielcach – treningi ze stresu
 • stworzenie platformy usług rejestrowania, wyszukiwania, licencjonowania oraz pozyskiwania cyfrowych materiałów graficznych objętych prawem autorskim – treningi z delegowania
 • zbudowanie portalu cyfrowego zawierającego aplikację konfiguratora sprzętu rolniczego – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie zautomatyzowanego modelu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost konkurencyjności INTERMET poprzez wdrożenie innowacyjności z zakresu wzornictwa przemysłowego – szkolenia biznesowe
 • zoptymalizowanie sprzedaży eksportowej WIT-POL sj poprzez realizację harmonogramu intensyfikacji eksportu – szkolenia menedżerskie
 • weryfikacja poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach – warsztaty z komunikacji
 • kontrola procesów biznesowych dzięki wdrożeniu modelu B2B w spółce Insoft Consulting Sp z oo – szkolenia z przywództwa
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – warsztaty miekkie
 • (Przyrządy ciekłokrystaliczne) – treningi handlowe
 • Centrum Bioprocedury produktów leczniczych Pakiet innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt – treningi z obslugi klienta
 • Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość – treningi menedżerskie
 • Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazku firmy Medicalgorithmics Sp z oo na terytorium UE i USA – szkolenia z przywództwa
 • elektroniczny system wspomagania transakcji dla rynku motoryzacyjnego – warsztaty biznesowe